حل سوال 746 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 746 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Easy است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. فهم مسئله آرایه‌ای از اعداد نامنفی بهمون داده می‌شه. پلکانی رو در نظر بگیرید که هزینه‌ی رفتن به هر پله، در این آرایه اومده. در ابتدا، در کف هستیم (start) و روی پله‌ها نرفته‌ایم....

2023-07-05 · 9 دقیقه · علی ثابت